top of page
200904-MPK-EliasSeppälä-SuviSuovaara-_kopio.jpeg

Elias Seppälä

Kapellimestarimme

Elias Seppälä aloitti Töölö Brassin kapellimestarina kesällä 2022.

Elias Seppälä on Puolustusvoimien ylikapellimestarin tehtävästä keväällä 2015 eläkkeelle jäänyt sotilaskapellimestari. Hän sai kapellimestarin peruskoulutuksen vuonna 1980 alkaneella sotilaskapellimestarikurssilla Sibelius-Akatemiassa opettajinaan Atso Almila ja Pertti Pekkanen. Seppälä on toiminut muun muassa Kaartin Soittokunnan päällikkönä sekä Pohjan Sotilassoittokunnan päällikkönä Oulussa. Viimeisin tehtävä hänellä oli Pääesikunnassa Puolustusvoimien ylikapellimestari vuodesta 2008 alkaen. 

Elias Seppälä on pyrkinyt alusta lähtien kehittämään sekä oman orkesterin että myös monien muiden maamme puhallinorkestereiden taiteellista ilmaisua. Maamme korkeatasoisen puhallinmusiikkikulttuurin kehittäminen on ollut määräävä tekijä sotilassoittokuntien ohjelmistojen ja toiminnan uudistamisessa. Seppälä on myös toiminut opettajana ja puhallinorkesterikilpailujen tuomarina sekä johtajana useilla musiikkileireillä ja -kursseilla, mm. Sulasolin Soitinmusiikkiliiton järjestämillä puhallinmusiikkileireillä. 

Puhallinsovittajana Elias Seppälä tunnetaan laajasti. Hän on laatinut lukuisia sovituksia eri puhallinkokoonpanoille ja vastannut valtiollisten tilaisuuksien musiikkiohjelmien laadinnoista ja toteutuksista. Hän on myös omalta osaltaan voimakkaasti vaikuttanut uusien puhallinteosten syntyyn tilaamalla ja tuomalla maahan uusia sävellyksiä.

Eläkkeelle jäätyään Elias Seppälä kutsuttiin Maanpuolustusyhdistyksen (MPK) palvelukseen suunnittelemaan ja rakentamaan vapaaehtoisten maanpuolustussoittokuntien verkostoa MPK:n yhteyteen siten, että jokaiseen alueelliseen maanpuolustuspiiriin perustetaan soittokunta. Tehtävässään maanpuolustussoittokuntien ylikapellimestarina hän johtaa ja ohjaa soittokuntien toimintaa sekä johtaa soittokuntien esiintymisiä ja konsertteja.

Töölö Brass voi nyt ilolla hyödyntää Eliaksen osaamista suomalaisen brass band -musiikin edistämiseksi.

bottom of page